Search users like: @justinbieber or tags like: instalove


#colorstory Instagram Medias

Sponsored ads

The room where it happened. The best musical I have ever seen.

3/26/2017 9:04:30 AM 1

This is art. Better than anything I could ever attempt to imitate on paper.

3/26/2017 9:04:37 AM 2
Sponsored ads

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:52:58 AM 0

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:52:50 AM 0

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:52:44 AM 0

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:52:22 AM 0

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:52:17 AM 0

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:52:10 AM 0

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:51:15 AM 0

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:50:59 AM 0
Sponsored ads

MÀU MẮT SIVANNA COLOR 8 Ô ✔- Giá : 85.OOO ✔- Xuất Xứ : Thái Lan - Với màu sắc tao nhã, tự nhiên làm nổi bật đôi mắt của bạn, cũng như khuôn mặt. - Loại phấn này giữ màu dc khá lâu, có thể pha trộn giữa các màu để tạo thành màu bạn ưa thích. - Trước tiên, bạn cần rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn. - Dùng cọ lấy màu sáng nhất chậm hẹ và lan rộng từ viền mí mắt lên xuống chân mày. - Sau đó lấy màu trung gian đánh lên vùng hốc mắt để đôi mắt được sáng hơn. - Cuối cùng dùng màu tối nhất nhấn phần đuôi để mắt trông to và sâu hơn. #mypham ; #mypham hanquoc ; #mypham xachtay ; #mypham hcm ; #mypham chinhhang ; #mypham chichi ; #makeup girl ; #makeup ; #hot ; #hcm ; #saigon ; #sivanna #colorstory

3/26/2017 8:50:42 AM 0

Next PageTry some popular tags:

#instagrammers #igers #instalove #instagood #follow #comment #shoutout #photography #iphoneography #androidography #filter #filters #hipster #photo #photooftheday